Aanpak

De eerste sessie staat altijd in het teken van het verkennen van wat jullie bij ons brengt. Ieder vertelt om de beurt zijn verhaal en wat er verlangd wordt.

Wij luisteren naar jullie en gaan vervolgens in jullie bijzijn onderzoeken wat er tussen ons gebeurt. We doen dit door samen te praten over wat we gehoord, gezien en gevoeld hebben. We ontdekken dat we boos, verdrietig of angstig zijn en geven hier woorden aan. We ontdekken soms al hoe wij elkaar kwijt raken of elkaar pijn doen maar ook hoe wij elkaar weer weten te vinden.

We vragen natuurlijk of jullie je in onze verkenning kunnen herkennen. Wanneer dit het geval is en jullie je gehoord en gezien voelen en wij denken dat we voor jullie van betekenis kunnen, gaan we samen verder.

We werken in het hier en nu, zijn meerzijdig partijdig, laten jullie met elkaar in gesprek gaan en bieden experimenten aan om jullie te ondersteunen en geven oefeningen mee naar huis.