Gestalttherapie

Gestalttherapie is een ervarings- en procesgerichte vorm van begeleiding. Een belangrijk uitgangspunt in deze therapie is het geloof in het vermogen van ieder mens om te groeien en zich te ontwikkelen.

De focus ligt op de communicatie in het hier-en-nu.  Er zijn verschillende contactstijlen die door mensen worden gebruikt. Wanneer je kunt kiezen welke stijl je inzet op het moment dat jij dat wilt, ben je onafhankelijk en vrij. Het kan echter zo zijn dat je een stijl inzet terwijl je je daar niet bewust van bent of omdat de situatie jou daartoe verleidt. Dit kan ertoe leiden dat je gevangen raakt in een patroon.

Gestalttherapie brengt gewaarzijn tot leven en zorgt voor een keuze, waardoor je verantwoordelijkheid neemt voor je relatie.