Persoonlijk

Mathilde & Rob

Wij vinden relaties fascinerend, uitdagend, complex en verrassend.

Onze samenwerking maakt een verdieping mogelijk die we alleen niet voor elkaar krijgen.

Wij ondersteunen jullie bij het opnieuw vormgeven van je relatie en doen dit zo passend mogelijk.

Wil je meer over ons weten dan vind je hier achtergrond informatie.

Mathilde over Rob:

Rob maakt het voor mij mogelijk mijn gevoelens te onderzoeken en deze uit te spreken.  Hij is aanwezig en alert, geeft terug wat hij ervaart en zo onderzoeken we samen wat er met ons gebeurt. Hij houdt me scherp, nuanceert, verdiept en ziet altijd mogelijkheden. Ik kan wisselen 
van perspectief en hij onderzoekt dan het perspectief van de ander. We nemen elkaar serieus in onze zoektocht en vullen elkaar aan maar durven ook te verschillen. 


Rob over Mathilde:

Door de rustige manier waarop Mathilde aanwezig is geeft ze mij vertrouwen en ruimte om op zoek te gaan naar mijn gevoelens. Door haar nieuwsgierigheid en geduld, te willen en kunnen luisteren  naar wat er speelt, kan ik mijn gevoelens benoemen en met haar verkennen. Samen onderzoeken we wat dit zegt over het thema van dat moment.

Wij weten inmiddels dat wij zo bedreven zijn dat we meestal het juiste oppakken.

Onvoorwaardelijk vertrouwen, oprechtheid, confrontatie, verschillen en elkaar terugvinden zijn kernwaarden die onze samenwerking omschrijven.